Sdělení  č.  58/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Oblasti úpravy:
Mládež. Mladiství. Studenti a učni.;Kanada.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 29.08.2017 Účinnost od: 29.08.2017
Uveřejněno v č. 30/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7519