Nařízení  č.  311/2017 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 107/2017 Sbírky zákonů na straně 3378