Nařízení  č.  312/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE PŮDY.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2017 Účinnost od: 01.12.2017
Uveřejněno v č. 107/2017 Sbírky zákonů na straně 3379