Nález  č.  313/2017 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;
Schváleno (Vydáno): 18.07.2017 Účinnost od: 25.09.2017
Uveřejněno v č. 107/2017 Sbírky zákonů na straně 3380