Nařízení  č.  314/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2017 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 108/2017 Sbírky zákonů na straně 3402