Nařízení  č.  316/2017 Sb.
Vlády České republiky
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Oblasti úpravy:
POVINNÉ DODÁVKY, NÁKUP, VÝKUP, PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ.;Fondy.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2017 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 108/2017 Sbírky zákonů na straně 3407