Sdělení  č.  317/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2017 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 108/2017 Sbírky zákonů na straně 3409