Nařízení  č.  318/2017 Sb.
Vlády České republiky
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 109/2017 Sbírky zákonů na straně 3418