Vyhláška  č.  319/2017 Sb.
České národní banky
o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Kapitálový trh.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;
Schváleno (Vydáno): 21.09.2017 Účinnost od: 03.01.2018
Uveřejněno v č. 109/2017 Sbírky zákonů na straně 3420