Nařízení  č.  320/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Technická bezpečnost zařízení.;Strojírenství. Stroje.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2017 Účinnost od: 19.10.2017
Uveřejněno v č. 110/2017 Sbírky zákonů na straně 3434