Nařízení  č.  321/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 110/2017 Sbírky zákonů na straně 3435

zrušeno 410/2017 Sb.