Vyhláška  č.  322/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Oblasti úpravy:
Statistika.;Pracovní podmínky sezónních dělníků a pracovníků.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2017 Účinnost od: 04.10.2017
Uveřejněno v č. 110/2017 Sbírky zákonů na straně 3437