Vyhláška  č.  323/2017 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Územní plánování, investiční výstavba.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 26.09.2017 Účinnost od: 19.10.2017
Uveřejněno v č. 110/2017 Sbírky zákonů na straně 3438