Sdělení  č.  324/2017 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 27.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 110/2017 Sbírky zákonů na straně 3439