Zákon  č.  325/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 111/2017 Sbírky zákonů na straně 3442