Zákon  č.  326/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 111/2017 Sbírky zákonů na straně 3447