Zákon  č.  327/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Státní kontrola.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Evidence pracovních sil.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 111/2017 Sbírky zákonů na straně 3475