Nařízení  č.  328/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 111/2017 Sbírky zákonů na straně 3486