Sdělení  č.  59/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
Oblasti úpravy:
Island. Islandská republika.;Lichtenštejnsko.;Norsko. Norské království.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o finanční spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 04.09.2017 Účinnost od: 05.09.2017
Uveřejněno v č. 31/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7522