Sdělení  č.  60/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
Oblasti úpravy:
Norsko. Norské království.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o finanční spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 04.09.2017 Účinnost od: 05.09.2017
Uveřejněno v č. 31/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7549