Vyhláška  č.  329/2017 Sb.
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
o požadavcích na projekt jaderného zařízení
Oblasti úpravy:
Využívání jaderné energie.;Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;Bezpečnost jaderných zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 26.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 112/2017 Sbírky zákonů na straně 3490