Vyhláška  č.  330/2017 Sb.
Energetického regulačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Oblasti úpravy:
Plynofikace. Rozvody plynu.;Plynárenství. Topný plyn.;Elektrifikace. Rozvody elektrické energie.;Elektrická energie. Elektřina.;
Schváleno (Vydáno): 27.09.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 112/2017 Sbírky zákonů na straně 3538