Vyhláška  č.  331/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
Oblasti úpravy:
Ovocnářství. Ovoce.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 113/2017 Sbírky zákonů na straně 3546