Vyhláška  č.  332/2017 Sb.
České národní banky
o vydání zlaté mince "Hrad Pernštejn" po 5 000 Kč
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 22.09.2017 Účinnost od: 24.10.2017
Uveřejněno v č. 114/2017 Sbírky zákonů na straně 3562