Sdělení  č.  333/2017 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Oblasti úpravy:
Emisní činnost.;Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 20.09.2017 Účinnost od: 12.10.2017
Uveřejněno v č. 114/2017 Sbírky zákonů na straně 3564