Sdělení  č.  61/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
Oblasti úpravy:
Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Turecko. Turecká republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 15.04.1996 Účinnost od: 01.04.1998
Uveřejněno v č. 32/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7578