Sdělení  č.  62/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
Oblasti úpravy:
Belize.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 12.02.2016 Účinnost od: 14.09.2017
Uveřejněno v č. 32/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7615