Nařízení  č.  407/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Příspěvek na bydlení.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2017 Účinnost od: 01.01.2018 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 145/2017 Sbírky zákonů na straně 4709