Vyhláška  č.  419/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;PRACOVNÍCI V LESNICTVÍ.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;Vodní stráž. Rybářská stráž.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 148/2017 Sbírky zákonů na straně 4757