Nařízení  č.  430/2017 Sb.
Vlády České republiky
o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
Oblasti úpravy:
Památkové rezervace. Památkové zóny.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 154/2017 Sbírky zákonů na straně 5082