Nařízení  č.  431/2017 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018 Zrušeno: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 154/2017 Sbírky zákonů na straně 5091