Nařízení  č.  432/2017 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Oblasti úpravy:
Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 14.12.2017
Uveřejněno v č. 154/2017 Sbírky zákonů na straně 5092