Nařízení  č.  433/2017 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Bolestné. Náhrada za ztížení společenského uplatnění.;Pracovní úrazy.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 154/2017 Sbírky zákonů na straně 5094