Vyhláška  č.  435/2017 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Účetnictví.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 155/2017 Sbírky zákonů na straně 5099