Vyhláška  č.  437/2017 Sb.
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;Státní kontrola.;Rozvoj informačních systémů.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2017 Účinnost od: 01.02.2018
Uveřejněno v č. 157/2017 Sbírky zákonů na straně 5194