Sdělení  č.  438/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2017 Účinnost od: 15.12.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2017 Sbírky zákonů na straně 5212