Sdělení  č.  439/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2017 Účinnost od: 15.12.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2017 Sbírky zákonů na straně 5213