Vyhláška  č.  444/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 158/2017 Sbírky zákonů na straně 5234