Vyhláška  č.  445/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
Hygienická a protiepidemická péče.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Veterinární péče o jateční zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 158/2017 Sbírky zákonů na straně 5236