Sdělení  č.  446/2017 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Oblasti úpravy:
Normativní právní akty.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Správa v oblasti cen.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 158/2017 Sbírky zákonů na straně 5238