Sdělení  č.  447/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2017 Účinnost od: 15.12.2017
Uveřejněno v č. 158/2017 Sbírky zákonů na straně 5239