Sdělení  č.  76/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
Oblasti úpravy:
Německo. Spolková republika Německo (SRN). Německá říše.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 22.05.1984 Účinnost od: 22.05.1984
Uveřejněno v č. 39/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7794