Sdělení  č.  77/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
Oblasti úpravy:
Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 01.05.1997 Účinnost od: 01.05.1997
Uveřejněno v č. 39/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7803