Sdělení  č.  78/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
Oblasti úpravy:
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.1956 Účinnost od: 01.01.1956
Uveřejněno v č. 39/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7810