Sdělení  č.  450/2017 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Oblasti úpravy:
MĚNA. OBĚH PENĚZ.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 160/2017 Sbírky zákonů na straně 5322