Vyhláška  č.  453/2017 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2017 Účinnost od: 20.12.2017
Uveřejněno v č. 162/2017 Sbírky zákonů na straně 5418