Vyhláška  č.  454/2017 Sb.
České národní banky
o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Česká národní banka.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2017 Účinnost od: 13.01.2018
Uveřejněno v č. 162/2017 Sbírky zákonů na straně 5421