Sdělení  č.  455/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Oblasti úpravy:
Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 20.12.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 162/2017 Sbírky zákonů na straně 5426