Sdělení  č.  79/2017 Sb.m.s.
Ministra zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
Oblasti úpravy:
Gruzie. Republika Gruzie.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.2017 Účinnost od: 16.11.2017
Uveřejněno v č. 40/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7826