Sdělení  č.  80/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Oblasti úpravy:
Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2016 Účinnost od: 30.10.2017
Uveřejněno v č. 40/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7835